K medzinárodne pôsobiacej skupine Remmers dnes patrí 6 nemeckých a 15 európskych spoločností s hustou sieťou obchodných zástupcov a odborných poradcov...

Tvoríme, chránime a udržujeme hodnoty

Viac ako 65 rokov úspešne na trhu

Skupina Remmers bola založená v roku 1949 Bernhardom Remmersom v Lönningene (Dolné Sasko) na mieste, kde dodnes sídli a dodnes zostala nezávislým rodinným podnikom. Špecializuje sa na výrobu chemických produktov pre stavebníctvo, farieb a lakov na ošetrenie dreva a priemyselných lakov. Skupina zamestnáva okolo 1500 odborných pracovníkova ponúka viac ako 400 produktových systémov pre riešenie problémov a desiatky rokov skúseností v najdôležitejších kompetenčných oblastiach tohto odvetvia.

Globálne myslenie nám umožňuje globálne jednať

Z Nemecka do celého sveta. Pracujeme v odvetví, kde majú trhy stále globálnejší charakter, zákazníci a partneri sú stále viac zameraní na medzinárodnú spoluprácu a požiadavky na produkty a projekty sa už ani zďaleka netýkajú iba jedného štátu.

Máme zastúpenie vo viac ako 30 krajinách Európy a náš rastúci podiel exportu činí viac ako 35%. Našim zákazníkom ponúkame odborné poradenstvo. Produktové riešenia a služby dokonca priamo v ich bydlisku alebo pracovisku

Z inovatívnych nápadov vytvárame riešenie pre prax

Aby sme mohli ponúknuť skutočne inovatívne riešenie, ktoré zodpovedá požiadavkám trhu, zamestnávame v našich výskumných a vývojových oddeleniach viac ako 80 odborníkov. V našej každodennej činnosti sa snažíme vyvíjať perspektívne produktové systémy, šetrné k životnému prostrediu a zdrojom, pre spoľahlivú a dlhodobú ochranu stavebných dielov, budov a povrchov.

Testovaná bezpečnost

Zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi a prírodou je pre Remmers ústrednou témou. Preto kladieme veľký dôraz na naše výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky renomovaných skúšobných ústavov. Najvyššia kvalita-nezávisle testovaná a potvrdená. My nehovoríme, že naše produkty a naše (eco) produkty sú bezpečné – dokazujeme to rôznorodými nezávislými certifikátmi. To nás odlišuje od mnohých ostatných.

  • To najlepšie na ochranu, údržbu a zušľachtenie dreva

Farby a laky na drevo v prémiovej kvalite

  • Naše odborné kompetencie siahajú od pivnice až po strechu

Profesionálna ochrana stavieb a sanácia betónu

  • Naše systémy sú základom našej spoľahlivosti

Ochrana podláh a povlakové systémy pre akékoľvek použitie

  • Naše know-how v priemyslových náteroch povrchov

Individuálne priemyslové laky podľa požiadaviek zákazníkov

Predajná sieť produktov Remmers

map_icon
Farby a laky
map_icon-2
Farby a laky / Stavebniny