Lazúry s ochranou dreva - exteriér
HK Lasur

HK Lasur

Dekoratívna, tenkovrstvová olejová lazúra na báze rozpúšťadiel s obsahom účinných látok

HK Lasur Grey Protect

HK Lasur Grey Protect

Dekoratívna, tenkovrstvová olejová lazúra na báze rozpúšťadiel s obsahom účinných látok

Holzschutz Creme

Holzschutz Creme

Tenkovrstvový olejový lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel s obsahom účinných látok

Imprägnier - Lasur

Imprägnier - Lasur

Tenkovrstvová olejová lazúra na báze rozpúšťadiel