Produkty k sanácii vlhkých pivníc
Dichtschlämme

Dichtschlämme

Minerálna tesniaca stierka v systéme Kiesol. Paropriepustná s vysokou pevnosťou, trvanlivá a odolná voči tlakovej vode. 
Nie je odolná voči síranom!!!

Dichtspachtel

Dichtspachtel

Hydraulicky rýchle tuhnúca tesniaca a výplňová malta pre rýchlu prípravu podkladu behom niekoľkých minút (cca 30-45 min).

Fugenband B 300

Fugenband B 300

Páska  z nitrilkaučuku pre utesnenie pracovných a dilatačných špár. Odolná UV žiareniu a mrazu. Vhodná do bituménových a aj minerálnych stierok.

Fugenband VF 120

Fugenband VF 120

Špeciálna tesniaca páska z priečne rozťažiteľného, pozdĺžne stabilného polypropylénového rúna potiahnutého termoplastickými elastomermi, použiteľná v kontaktných utesňovacích systémoch

Kiesol

Kiesol

Penetrácia s hĺbkovým ochranným účinkom a ako adhézny mostík pre následné hydroizolačné stierky v systéme Remmers KIESOL pre staré a nové stavby 

Kiesol C

Kiesol C

Bezrozpúšťadlový silanový krém pre injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

MB 2K (Multi-Baudicht 2K)

MB 2K (Multi-Baudicht 2K)

Flexibilný polymérny silnovrstvový náter (FPD). Kombinuje vlastnosti flexibilných minerálnych stierok (MDS) a silnovrstvých izolácií na báze bituménu (PMBC).

PBD 1K (Profi-Baudicht 1K)

PBD 1K (Profi-Baudicht 1K)

Jednozložková, plastom modifikovaná, silnovrstvová izolácia na báze bituménu, plnená pryžovým granulátom, bez rozpúšťadiel

PBD 2K (Profi-Baudicht 2K)

PBD 2K (Profi-Baudicht 2K)

Dvojzložková, plastom modifikovaná, silnovrstvová izolácia na báze bituménu, plnená pryžovým granulátom, bez rozpúšťadiel

Tape XA 10/XA 25

Tape XA 10/XA 25

Vysoko pružná, samolepiaca tesniaca páska z butylového kaučuku na polypropylénovom rúne